Kontakty

Spoločnosť

PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice
Strojárenská 1, 040 01 Košice
+421 55 7202 602
+421 55 6222 329
procaut@procaut.sk

PA CENTRUM - výdaj tovaru
Strojárenská 1, 040 01 Košice
+421 55 7202 692
+421 55 6222 329
pacentrum@procaut.sk

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, číslo zápisu : Odd. Sa, vložka č.292/V

IČO: 31652573
IČ DPH: SK2020487370

Peňažný ústav: ČSOB a.s. pobočka Košice
Č. účtu: 13315183/7500
IBAN: SK73 7500 0000 0000 1331 5183
SWIFT: CEKOSKBX

Gps: 48° 43' 42.75" N 21° 15' 21.24" E

Napíšte nám

overovací kód

POTREBUJETE PORADIŤ?