NAŠA ADRESA:

PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s.
Strojárenská 1, 040 01 Košice
tel.: +421.55.7202 602,
fax: +421.55.7202 666
e-mail: procaut@procaut.sk

PA CENTRUM - predajňa,
Strojárenská 1, 040 01 Košice
tel./fax: +421.55.6222 329
e-mail: pacentrum@procaut.sk