PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice
Strojárenská 1, 040 01 Košice

IČO: 31652573
IČ DPH: SK2020487370

Peňažný ústav: ČSOB a.s. pobočka Košice
Č. účtu: 13315183/7500
IBAN: SK73 7500 0000 0000 1331 5183
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v OR SR: Obchodný Register Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č.: 292/V

PParkovanie 1 hod. zadarmo na parkovisku pred Jumbo centrom