Služby

Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné portfólio služieb – od úvodných konzultácií, cez návrh, spracovanie projektov rôznych stupňov, vývoj aplikačného programového vybavenia, vývoj softvéru, dodávky, montáž a skúšky, až po záručný a pozáručný servis a údržbu:

Aplikačný softvér

Sme pripravení dodať riešenie, ktoré je vyvinuté „na mieru“ podľa potrieb zákazaníkov, v prípade, že štandardné softvérové riešenia nepokrývajú požiadavky ich špecifických firemných procesov:

  • vytvorenie aplikácií s definovanou funkcionalitou
  • vytvorenie komplexného informačného systému (IS)
  • úpravu nasadeného IS alebo 
  • integráciu do existujúcej infraštruktúry SW riešení zákazníka. 

Pokrývame celý proces SW riešenia: 

  • analýza procesov a potrieb zákazníka
  • návrh riešenia
  • programovanie
  • testovanie
  • nasadenie u zákazníka
  • poradenstvo a podpora v ostrej prevádzke.