Služby

Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné portfólio služieb – od úvodných konzultácií, cez návrh, spracovanie projektov rôznych stupňov, vývoj aplikačného programového vybavenia, vývoj softvéru, dodávky, montáž a skúšky, až po záručný a pozáručný servis a údržbu:

PLC programovanie a robotika

Poskytujeme komplexné služby pre automatizáciu ich výrobnej technológie:

  • Analýzu riadiaceho systému (popis technologického procesu z hľadiska jeho riadenia, zoznam vstupov/výstupov technologického procesu, návrh štruktúry riadiaceho systému, zostavy technických prostriedkov na realizáciu riadiaceho systému, popis funkcií riadiaceho systému)
  • Procesnú úroveň riadenia technológie - PLC (zber a primárne spracovanie údajov, prevod do technických jednotiek, logické a sekvenčné riadenie, regulačné funkcie, ovládanie technologického zariadenia, prenos údajov do systémov pre riadenie výroby a databázy)
  • Operátorskú úroveň riadenia technológie – HMI, SCADA  
  • Zaškolenie personálu zákazníka 
  • Záručný a pozáručný servis

​Sme partnerom firiem SIEMENS, ROCKWELL AUTOMATION, WONDERWARE, ktorí patria medzi svetových lídrov na trhu v oblasti automatizácie.

Sme partnerom a distribútorom firmy AUTEM GmbH, ktorá dodáva PLC-ANALYZER - softvérový systém pre logickú analýzu a zaznamenávanie nameraných hodnôt v zariadeniach riadených PLC.