Služby

Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné portfólio služieb – od úvodných konzultácií, cez návrh, spracovanie projektov rôznych stupňov, vývoj aplikačného programového vybavenia, vývoj softvéru, dodávky, montáž a skúšky, až po záručný a pozáručný servis a údržbu:

Inžinierska a projektová činnosť

Súčasťou našich riešení je inžiniering a projektovanie elektro častí pre rôzne typy priemyselných aplikácií a elektrických zariadení:

  • Projektovanie elektrických inštalácií, elektrotechnických zariadení a rozvodov NN
  • Aktívne a pasívne štruktúrované počítačové siete
  • Elektrická požiarna signalizácia, elektrické zabezpečovacie systémy
  • Meranie a regulácia (MaR) 
  • Monitorovanie procesných veličín
  • Zber a spracovanie procesných dát
  • Diagnostika a manažment technologických celkov