Služby

Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné portfólio služieb – od úvodných konzultácií, cez návrh, spracovanie projektov rôznych stupňov, vývoj aplikačného programového vybavenia, vývoj softvéru, dodávky, montáž a skúšky, až po záručný a pozáručný servis a údržbu:

CAD konštrukcia a dodávky liniek

Jednoúčelové stroje a výrobné a montážne linky navrhujeme a prispôsobujeme podľa potrieb a špecifických požiadaviek zákazníka. Vo výrobných linkách integrujeme kompletné automatizačné technológie, kamerové a inšpekčné systémy, dopravníkové systémy, obsluhujúce manipulačné roboty. 

Výrobné a montážne linky vyvíjame a dodávame pre výrobcov komponentov v oblasti automotive, elektrotechniky a strojárstva. Pri návrhu týchto liniek používame zavedené spôsoby manipulácie s komponentami pomocou dopravníkových systémov, krokových montážnych stolov, priemyselných robotov alebo manuálnym presunom dielu medzi pracoviskami. 

Na základe požiadavky zákazníkov sme pripravení integrovať výrobné a montážne linky do existujúcich výrobných informačných systémov. 

Ponúkané služby pokrývajú celý životný cyklus riešenia:

  • Návrh konceptu
  • Konštrukčný návrh a 3D modelovanie
  • Výrobná dokumentácia
  • Výroba a montáž
  • Elektroprojekcia
  • Programovanie PLC/HMI
  • Uvedenie do prevádzky, servis
  • Školenie
  • Certifikácia