Dávkovanie oleja

Požiadavka zákazníka:

V rámci úpravy uhoľnej vsádzky sa do uhľového substrátu pridáva menšie množstvo oleja s požadovanou teplotou, ktoré pri optimálnom dávkovaní pôsobí priaznivo tým, že vytvára tenký film oleja na povrchu uhoľných častíc. Týmto sa znižuje celkové povrchové napätie, ktoré vplýva na súdržnosť uhoľných zŕn, vsádzková zmes zvyšuje svoju objemovú hmotnosť. Dávkovanie sa vykonáva striekaním cez trysku priamo na vrstvu uhoľnej zmesi uloženú na dopravnom páse. Z prevádzkového hľadiska – dopravy uhľového substrátu na dopravných pásoch, vplýva zvlhčenie olejom na jeho povrchové stuhnutie, čo umožňuje väčšiu stúpavosť dopravných pásov. Požiadavkou zákazníka bola dodať riadiaci systém pre dávkovanie oleja.

Realizované riešenie:

Návrh, programovanie a dodávka komplexného riadiaceho systému s riadiacimi automatmi a vizualizáciou pre dávkovanie a ohrev oleja, ohrev zásobníkov a potrubných trás, merania veličín (prietokov, hladín, teploty, výšky materiálu), ovládanie čerpadiel, ventilov, signalizáciu alarmov.Riešenia

Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné portfólio služieb – od úvodných konzultácií, cez návrh, spracovanie projektov rôznych stupňov, vývoj aplikačného programového vybavenia, vývoj softvéru, dodávky, montáž a skúšky, až po záručný a pozáručný servis a údržbu: aj vďaka tomu máme za sebou dlhý zoznam spokojných klientov.