Odprašovanie spekacích pásov

Požiadavka zákazníka:

Pri vytváraní vsádzky do vysokých pecí sa speká materiál na tzv. spekacích pásoch. To znamená, že po dopravníku sa prepravuje zmes železnej rudy, vápenca a koksu, nad pásom sú horáky a dopravovaný materiál musí prehorieť (tzv. spiecť sa). Aby materiál dobre prehorel a plameň prešiel celým materiálom, je potrebné vytvoriť pod ním podtlak. Tento podtlak zabezpečujú výkonné ventilátory. Keďže pri tomto spekaní vzniká veľa prachu, ktorý obsahuje rôzne škodlivé látky, bolo požiadavkou zákazníka inštalovať medzi spekací pás a ventilátory latkový filter a reaktor, ktoré majú za úlohu z odsávaného vzduchu zbierať prach a neutralizovať škodlivé latky.

Realizované riešenie:

Dodávka projektu, inštalácia a naprogramovanie riadiacich PLC pre jednotlivé časti technologického procesu odprašovania spekacích pásov a neutralizácie škodlivých látok.Riešenia

Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné portfólio služieb – od úvodných konzultácií, cez návrh, spracovanie projektov rôznych stupňov, vývoj aplikačného programového vybavenia, vývoj softvéru, dodávky, montáž a skúšky, až po záručný a pozáručný servis a údržbu: aj vďaka tomu máme za sebou dlhý zoznam spokojných klientov.