Integrácia robota KUKA Agilus

Požiadavka zákazníka: 

  • Uľahčiť prácu obsluhe, aby nemusela prekladať ťažké súčiastky medzi obrábacími strojmi
  • Zabezpečiť plynulú výrobu na 2 strojoch

Naše riešenie:

  • Robot KUKA Agilus spolu s gripperom Schunk, RS S7-1500 a Comfort panel

Prínos pre zákazníka:

  • Možnosť plynulej výroby na dvoch obrábacích strojoch s využitím 1 operátora, uľahčenie práce obsluhe, zrýchlenie výroby

Riešenia

Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné portfólio služieb – od úvodných konzultácií, cez návrh, spracovanie projektov rôznych stupňov, vývoj aplikačného programového vybavenia, vývoj softvéru, dodávky, montáž a skúšky, až po záručný a pozáručný servis a údržbu: aj vďaka tomu máme za sebou dlhý zoznam spokojných klientov.