Montážna linka – Spádová dráha

Požiadavka zákazníka:

  • Riešenie s nízkou nákladovosť na presun KLT boxov s káblovými zväzkami z podesty dole, pri ktorom nebude potrebná obsluha VZV.
  • Zníženie resp. odstránenie možnosti chyby pri použití správneho káblového zväzku operátorom.

Stav pred riešením:

  • Zákazník presúval KLT boxy s káblovými zväzkami vysokozdvižným vozíkom z podesty dole ku montážnej linke operátorovi, ktorý tieto káblové zväzky montoval.
  • Pri manipulácii s káblovými zväzkami často dochádzalo k ich zámene, aj napriek označeným pozíciám boxov vo vozíku.

Realizované riešenie:

  • Navrhnutá Spádová dráha funguje na princípe magnetov. Spádová dráha premiestňuje KLT boxy priamo k pozícii operátora a zamedzuje jeho pomýlenie sa. Spĺňa takt linky a pojme 14 boxov namiesto 12. 
  • Zariadenie je „karakuri“ riešenie, čo znamená okrem nízkych vstupných nákladov aj jednoduchú údržbu bez vstupných energií (vzduch, elektrina...).

Benefit pre zákazníka:

  • Väčší počet boxov na naplnenie.
  • ​Odbremenenie obsluhy VZV.
  • Zamedzenie chybovosti pri montáži.
  • Ušetrenie vstupných nákladov.

Riešenia

Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné portfólio služieb – od úvodných konzultácií, cez návrh, spracovanie projektov rôznych stupňov, vývoj aplikačného programového vybavenia, vývoj softvéru, dodávky, montáž a skúšky, až po záručný a pozáručný servis a údržbu: aj vďaka tomu máme za sebou dlhý zoznam spokojných klientov.