Implementácia kolaboratívneho robota

Požiadavka zákazníka: 

  • Znížiť chybovosť ručného osádzania konektorov na PCB, uľahčiť prácu obsluhe linky

Realizované riešenie:

  • Kolaboratívny robot Universal Robots UR5e, ktorý samostatne obsluhuje osádzanie a kontroluje jeho správnosť, RS S7-1200 a Basic panel

Benefit pre zákazníka:

  • Znížená chybovosť osádzania a znížená náročnosť na obsluhu linky

Riešenia

Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné portfólio služieb – od úvodných konzultácií, cez návrh, spracovanie projektov rôznych stupňov, vývoj aplikačného programového vybavenia, vývoj softvéru, dodávky, montáž a skúšky, až po záručný a pozáručný servis a údržbu: aj vďaka tomu máme za sebou dlhý zoznam spokojných klientov.