Montážna linka – Montáž kokpitov

Požiadavka zákazníka:

  • Dodanie montážnej linky pre montáž kokpitov Porsche s daným taktom.

Realizované riešenie: 

  • Návrh montážnej linky na daný takt, prispôsobenie rozmerovým možnostiam výrobných priestorov. 

  • Zakomponovanie linky do skladovej plošiny ako jeden celok.

Benefit pre zákazníka:  

  • Úspora priestoru.

  • Pevná konštrukcia, široké možnosti nadstavieb spôsobom podvesenia na skladovú plošinu. Vysoká flexibilita umiestnenia periférnych zariadení, potenciál je v prekrytí celej montážnej linky oceľovou konštrukciou skladovej plošiny, v ktorej sa nad linkou skladujú vstupné polotovary. Táto konštrukcia umožňuje následne umiestniť, podvesiť rôzne ďalšie zariadenia, závesné koľajnice, rámy, držiaky a pod. bez prídavnej stavby nosných konštrukcií.


Riešenia

Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné portfólio služieb – od úvodných konzultácií, cez návrh, spracovanie projektov rôznych stupňov, vývoj aplikačného programového vybavenia, vývoj softvéru, dodávky, montáž a skúšky, až po záručný a pozáručný servis a údržbu: aj vďaka tomu máme za sebou dlhý zoznam spokojných klientov.