Výmena RS chladiacich skladov

Požiadavka zákazníka: 

  • Nahradiť zastaraný a poruchový riadiaci systém

  • Doplniť možnosti nastavenia pre obsluhu

Realizované riešenie:

  • RS S7-1200 spolu s PC HMI WinCC Advanced

Prínos pre zákazníka:

  • Spoľahlivý RS na dlhé obdobie, možnosti nastavovať jednotlivé sklady oddelene, nové diagnostické možnosti


Riešenia

Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné portfólio služieb – od úvodných konzultácií, cez návrh, spracovanie projektov rôznych stupňov, vývoj aplikačného programového vybavenia, vývoj softvéru, dodávky, montáž a skúšky, až po záručný a pozáručný servis a údržbu: aj vďaka tomu máme za sebou dlhý zoznam spokojných klientov.