IS pre tok materiálov

Požiadavka zákazníka:

 • Moderný návrh dátového modelu reflektujúci súčasné požiadavky
 • Jednoduchosť a dátová konzistentnosť
 • Vytvorenie samostatnej vrstvy aplikačného kódu v DB
 • Dôkladná diagnostika a možnosť auditu postupov používateľa
 • Vytvorenie modernej Win10 aplikácie
 • Prepojenie existujúcich SW riešení (MS ReportServer) s dátovým modelov (Oracle)


Stav pred riešením:

 • Databázová schéma prevádzkovaná 20 rokov s postupnými zmenami 
 • Nevhodne riešené väzby medzi databázovými entitami, dátovo nekonzistentné riešenia
 • Grafické rozhranie riešené technológiou platnou v čase vzniku, nepodporovanou najnovším operačným systémom MS ani databázou Oracle
 • Aplikačná logika umiestnená v DB aj v aplikáciách, duplicitný kód


Realizované riešenie:

 • Vývoj dátového modelu použitím nástroja Data Modeler 
 • Vytvorenie novej databázy s migráciou všetkých dostupných historických údajov
 • Detailný audit všetkých operácií na DB
 • Objektový návrh aplikačného kódu nad DB entitami
 • Vývoj novej Win aplikácie s použitím najnovších programovacích techník (WPF, EF, MVVM, ...)
 • Prepojenie (Microsoft) služieb SQL Server Reporting Services (SSRS) na dátový model v Oracle DB


Benefit pre zákazníka:

 • Moderný, podporovaný a rozširovateľný dátový model transparentne oddelený od okolia
 • Diagnostika problémových stavov a zásahov používateľa správcom systému
 • Moderná Win aplikácia s jednoduchým nasadením do produkčného prostredia
 • Využitie existujúcich SW riešení MS ReportServera

Riešenia

Naším cieľom je poskytnúť zákazníkom komplexné portfólio služieb – od úvodných konzultácií, cez návrh, spracovanie projektov rôznych stupňov, vývoj aplikačného programového vybavenia, vývoj softvéru, dodávky, montáž a skúšky, až po záručný a pozáručný servis a údržbu: aj vďaka tomu máme za sebou dlhý zoznam spokojných klientov.